Poradenské centrum Domažlice

STANOVY

 Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.

STANOVY

 

Značka  SPOLEHLIVOSTI
pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR prošel hodnocením spolehlivosti veřejně prospěšných organizací, které provedl Jan Horký z Asociace veřejně prospěšných organizací, a mohl si tak zažádat o tzv. Značku spolehlivosti. Je to pro nás skvělá zpráva! Jsme rádi, že z pohledu odborného posouzení jsme organizací, která dobře pracuje a má potenciál se dále rozvíjet.

 unnamed

Poslání:

  • ochrana a obhajoba práv sluchově postižených osob
  • zvyšování jejich samostatnosti
  • zabránění sociálnímu vyloučení sluchově postižené osoby
  • hledání optimálního řešení osobní a rodinné situace
  • podpora sluchově postižených osob aktivně žít a začlenit se do běžné společnosti

Cíle:

Hlavním posláním sociálních služeb Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR je pomoc osobám se sluchovým postižením při jejich integraci do společnosti.

  • pomoc integrovat osoby se sluchovým postižením do společnosti
  • respektovat specifické individuální potřeby klientů
  • zvýšit informovanost osob se sluchovým postižením a jejich sociálního okolí v oblasti specifických potřeb těchto osob prostřednictvím poskytování odborného sociálního poradenství a speciálně technického poradenství
  • pomáhat překonávat informační a komunikační bariéry

Cílová skupina:

  • osoby se sluchovým postižením různého druhu a stupně, osoby s kochleárními implantáty, bez rozdílu věku, jejich rodinní příslušníci a spolupracovníci.