Aktuality

Akce Poradenského centra

Plzeň známá neznámá

Plzeň známá neznámá - pod tímto názvem se nachází série videí o méně známých místech a zajímavostech z Plzně a okolních obcí. Série obsahuje celkem 99 dílů a jde o unikátní počin spolku Zestínu (Lukáše Houška a Magdalény Vacurové). Od dubna se postupně jednotlivé díly zpřístupní i osobám neslyšícím. 
Spolek neslyšících Plzeň, ve spolupráci se spolkem Zestínu, překládá jednotlivé díly do znakového jazyka.

Plzeň známá neznámá 1/99 Pecháčkův statek/znakový jazyk
https://youtu.be/hXpB6YXLDwM

Plzeň známá neznámá 2/99 Kilometrovka/znakový jazyk
https://youtu.be/fZES6NRLcHw

Plzeň známá neznámá 3/99 Porcelánka/znakový jazyk
https://youtu.be/YZxcXJpxuhI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

https://www.snncr.cz/Scitani-lidu-domu-a-bytu-2021.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COVID 19 v ČZJ

Odkazy:

https://www.snncr.cz/Tiskove-zpravy

https://www.snncr.cz/Ministerstvo-zdravotnictvi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Z N Á M E N Í

o UKONČENÍ sociální služby

TLUMOČNICKÉ SLUŽBY

KE DNI 31.12.2020

Ukončení Tlumočnické služby

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lidé se sluchovým postižením mohou využívat nový zdroj aktuálních informací díky titulkované Televizi Beey.
Běží zdarma na internetu, vysílání ve spolupráci s Českou unií neslyšících zajišťuje společnost NEWTON Technologies.
Najdete ji na adrese https://tv.beey.io

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přehled změn, které platí od prosince 2019

 - Děti do 18 let včetně mají nárok na příspěvek na dvě sluchadla jednou za 5 let ve výši 10 000 korun na každé sluchadlo. Celkem tedy mohou dostat příspěvek 20 000 korun.

- Dospělí mají nárok na příspěvek na jedno sluchadlo jednou za 5 let ve výši 7 000 korun.

- Dospělí hluchoslepí mají nárok na příspěvek na dvě sluchadla jednou za 5 let ve výši 7 000 korun na každé jedno sluchadlo. Celkem tedy mohou dostat příspěvek 14 000 korun.

- Řečový procesor (ŘP) – výměna zevní části kochleárního implantátu (KI) děti i dospělí mají nárok na jeden příspěvek 180 000 korun jednou za 7 let (do listopadu 2019 to bylo po 10 letech). Tato úprava však platí pouze pro implantované po 1. prosinci 2019. Dříve implantovaní budou moci ŘP vyměnit až po 10 letech od operace dle dřívější úpravy.

Nabídka pracovních míst

Konání výborových a členských schůzí ZO

Akce Základní organizace Domažlice