Úvod

Poradenské centrum Domažlice, je pobočným spolkem Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.

Má samostatnou právní subjektivitu.

Zajišťuje ambulantní služby v Plzeňském regionu pro osoby se sluchovým postižením bez omezení věku.

Své služby poskytuje již od 1.1.2007.

V souladu s ustanovením § 81 odst.1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách má registrovanou službu Odborné sociální poradenství a nově od 1.12.2016 také Tlumočnickou službu Plzeňský kraj.

Úzce spolupracuje se Základní organizací, která je též pobočným spolkem SNN v ČR, z.s.

Dále spolupracuje s logopedy, foniatry, audioprotetickými firmami, centry pro zdravotně postižené, obecními úřady měst a obcí, krajským úřadem.

Provoz Poradenského centra je financován z dotací a darů, především od Plzeňského kraje, dále od měst
a obcí nacházejících se v tomto regionu.  

budova